مسجد سیاه کوه

 مسجد صاحب الزمان(عج) روستای سیاه کوه

     مسجدی که به همت مردم خوب روستا ، هیئت امناء ، مسئولین روستایی و آقای مجید نوروزی در حال تکمیل است.

شماره حساب مسجد صاحب الزمان(ع)

روستای جدیدالحداث روستای سیاه کوه

0102459292004

بانک صادرات شعبه کسما

زیبایی کار در اتحاد و همیاری ساکنان روستا در انجام ساخت و ساز این مکان مقدس است.

کاش بتوانم تصویری از زمان ساخت مسجد بدست بیاورم و در این قسمت اضافه کنم.

 هیئت امنای فعلی مسجد عبارتند از:

 خانعلی نوروزی

محمد نوروزی

غلام محمدی

سیدکمال حسینی

حسن روحی

 

  

آقای مجید نوروزی

      آقای نوروزی که خیلی از کارهای مسجد را انجام می دهد از جانبازان عزیز می باشد که با توجه به وضعیت نامساعد جسمی باز هم دست از جهاد برنداشته و به تعالی می اندیشد.

/ 0 نظر / 68 بازدید